Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy BiblijnejTa forma zachęty do sięgnięcia po Pismo Święte, jest od lat proponowana młodym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Każdego roku poprzez to dzieło, trzydzieści tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, otwiera Biblię i pochyla się nad kolejnymi tekstami tej Natchnionej Księgi. 

 

Biblijne „zmagania” kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na laureatów czekają między innymi, indeksy na uczelnie wyższe, na różne kierunki studiów oraz inne atrakcyjne nagrody, w tym m.in. pielgrzymka do Ziemi Świętej.

 

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Za przeprowadzenie pierwszego z nich odpowiadają katecheci, na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora. Autorami pytań na każdym etapie Konkursu, są bibliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Już 1400 szkół ponadgminazjalnych, włączyło się w to „biblijne dzieło”. Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym, bez egzaminów wstępnych, na renomowanych uczelniach wyższych. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, takie jak pielgrzymki do Ziemi Świętej, Rzymu czy Wilna, upominki książkowe i wiele innych. Jednak największą nagrodą jest spotkanie z Żywym Słowem Bożym i możliwość dzielenia się nim we wspólnocie młodych ludzi, którzy nie tracąc niczego ze swego młodzieńczego entuzjazmu, opowiadają się po stronie Ewangelii. Wielu z nich poprzez tą inicjatywę, spotyka się z Biblią bliżej po raz pierwszy. 

 

Organizatorzy podkreślają, że nie jest to zwykły Konkurs, bo dotyczy Bożego Słowa, zaś poszczególne jego etapy zaczynają być prawdziwymi świętami Biblii. Obok rywalizacji konkursowej, młodym proponuje się dodatkowo warsztaty biblijne, nabożeństwa Bożego Słowa i spotkania z ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo, że Biblia jest rzeczywistą Księgą Życia.


Szczegóły na stronie: 

http://www.okwb.pl