Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Nagrody

NAGRODY


XLIII Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia

Katowice, wręczenie Nagrody, 13 września 2016 r.
Celem Nagrody jest promocja wartości chrześcijańskich i humanistycznych, patriotyzmu, etosu pracy, oddania dla Ziemi Śląskiej.


LXIX Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka

Warszawa, wręczenie Nagrody, 16 czerwca 2016 r.
Celem Nagrody jest promocja osób i ich dokonań, które świadczą o żywotności chrześcijańskich wartości duchowych. Przyznawana jest zgodnie z wieloletnią tradycją w kilku kategoriach.


Nagroda im. Michała Lengowskiego

Olsztyn, listopad 2017 r.
Celem nagrody jest wyróżnienie instytucji kultury oraz ludzi kultury, naukowców, pisarzy, plastyków za upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o przeszłości Warmii, Mazur i Powiśla.


VIII Nagroda im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża

Koszalin, wręczenie Nagrody, 16 października 2016 r.
Celem nagrody jest promowanie i inspirowanie działalności oraz twórczości krzewiącej ideały i postawy będące świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich a przez to upamiętnienie działalności ks. kard. nominata Ignacego Jeża.


XXXI Nagroda im. Ks. dra Bolesława Domańskiego pobierz WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY

Szczecin6 marca 2016 r.
Celem Nagrody jest uhonorowanie osób bądź instytucji zasłużonych w inspirowaniu i wcielaniu w życie ideałów, wartości i postaw chrześcijańskiego humanizmu i patriotyzmu oraz zasad społecznych katolicyzmu, podkreślanie roli i wagi pracy społecznej. Celem Nagrody jest również szerokie popularyzowanie postaci ks. dra Bolesława Domańskiego – gorliwego kapłana, wielkiego patrioty, organizatora polskiej oświaty i wychowania w Niemczech, patrona życia kulturalnego i gospodarczego, budzącego dumę narodową i radość z faktu przynależenia do narodu.


XXII Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego

Białystok, wręczenie Nagrody, 7 listopada 2016 r.
Celem Nagrody jest pogłębianie i upowszechnianie rozumienia czym jest literatura w wymiarze chrześcijańskim, jej znaczenie dla rozwoju człowieka, gwarancji godności człowieka i rodziny oraz podmiotowości i suwerenności narodów w Europie i świecie.