Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Władze


WŁADZE STATUTOWE


WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

DELEGACI:

JOLANTA BURIAN
ŁUKASZ DZIĘCIOŁ
EWELINA GOŹDZIEWICZ
ROMUALD GUMIENNIAK
HENRYK GRZYBOWSKI
PIOTR HOFFMANN
RENATA JAKBUCZYŃSKA
KAROL IRMLER
WALDEMAR JAROSZEWICZ
SŁAWOMIR JÓZEFIAK
AGNIESZKA KAŹMIERCZAK
KATARZYNA KLUZIK
ALINA KOSTĘSKA
ŁUKASZ KOT
SŁAWOMIR KOWALIK
ANETA KOWALSKA-SIEDLECKA
ANDRZEJ LEŚNIEWSKI
TOMASZ NAKIELSKI
AGNIESZKA PIEŃKOWSKA
RYSZARD PILICH
ZBIGNIEW POŁONIEWICZ
MARIA PORCZYK
BOŻENA PRUSKA
ANNA RYBAK
ESTERA RYCZEK
MIECZYSŁAW SOBOLEWSKI
JERZY SOŁTYS
KRZYSZTOF STERKOWIEC
KAMIL SULEJ
MARCIN SUŁEK
PIOTR SUTOWICZ
MARCIN SYCHOWSKI
SZYMON SZCZĘSNY
MACIEJ SZEPIETOWSKI
AGNIESZKA ZALEWSKA
MATEUSZ ZBRÓG
BEATA ZEMBRZYCKA

   ZARZĄD

   TOMASZ NAKIELSKI – Prezes Zarządu
   ANNA RYBAK – Członek Zarządu
   KAMIL SULEJ– Członek Zarządu


   RADA NADZORCZA

   SŁAWOMIR JÓZEFIAK  – Przewodniczący

   PIOTR SUTOWICZ – Wiceprzewodniczący

   GRAŻYNA JANUSZEWSKA– Sekretarz

   ROMUALD GUMIENNIAK – Członek


    

   ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W ŁODZI

    

   Jolanta Burian  – Przewodnicząca

   Magdalena Porczyk – Wiceprzewodnicząca

   Janusz Parada – Sekretarz

   Marzanna Dubiel – Członek

   Jadwiga Goral – Członek

   Włodzimierz Klimecki – Członek

   Tadeusz Olczyk – Członek

   Marzena Kuś – Członek

   Anna Staniaszek – Członek

   Zdzisław Wawrzyniak – Członek

   Renata Czaja- Członek