Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Kontakt

Dane kontaktowe:
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi
ul. Narutowicza 54/8, 90-136 Łódź,
tel./fax 42 631 93 13
e-mail: lodzki@civitaschristiana.pl

Nr konta:
PEKAO S.A.
79 1240 1053 1111 0010 6355 5739