Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Obchody 76. rocznica "Bitwy nad Bzurą"

27.09.2015 Kutno

W dniu 27.09.2015 członkowie Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" wzięli udział w uroczystościach z okazji 76. rocznicy "Bitwy nad Bzurą. Przemówienie z tej okazji wygłosił kolega Włodzimierz Klimecki przewodniczący Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Kutnie. Uroczystość została zorganizowana przez Wójta Gminy Bedlno.