Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Warsztaty biblijne w Diecezji Łódzkiej

01.03.2020 Łódź

W dniu 29 lutego br. w auli klasztoru O.O. Franciszkanów w Łodzi odbyły się Warsztaty Biblijne dla katechetów i młodzieży przygotowujące do udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Warsztaty, których tematem był zakres merytoryczny konkursu, tj. Księga Liczb oraz 1 List do Koryntian poprowadzi dr Michał Zborowski.