Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Spotkanie ,,Udział świeckich w liturgii w nauczaniu Benedykta XVI"

29.11.2019 Łódź

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu ,,Udział świeckich w liturgii w nauczaniu Benedykta XVI", które odbędzie się 29.11.2019 r. w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana", Oddziale Okręgowym w Łodzi przy ul. Narutowicza 54/8 o godz. 18.00. Spotkanie poprowadzi: ks. dr Dominik Lubiński.