Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" wyrażające solidarność z Pasterzami Kościoła w Polsce

19.08.2019

W dniu 14 sierpnia zostało wydane przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oświadczenie wyrażające solidarność z Pasterzami Kościoła w Polsce.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA