Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

To jest archiwalna strona Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" Regionu Łódzkiego

Zapraszamy na naszą nową witrynę: "Civitas Christiana" Region Warszawsko-Łódzki

Medal Miasta Radomska dla Tadeusza Olczyka

09.06.2019 Radomsko

31 maja radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie nadania Medalu Miasta Radomska Tadeuszowi Olczykowi, Przewodniczącemu Zarządu tamtejszego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Medal jest przyznawany najbardziej zasłużonym.

Tadeusz Olczyk znany jest w Radomsku przede wszystkim jako organizator, jubileuszowych w tym roku, bo 20.  Radomszczańskich Dni Rodziny. To największa impreza tego typu w regionie. W ciągu dwóch tygodni odbywa się kilkadziesiąt wydarzeń. W tym roku hasło XX Radomszczańskich Dni Rodziny, które odbywały się 25 maja – 9 czerwca  było wyjątkowo aktualne: ,,Rodzina sercem cywilizacji miłości’’. Tak jak w latach poprzednich zorganizowanych zostało kilkadziesiąt uroczystości bogatych w treści religijne, festyny, koncerty, konkursy, dziesiątki spotkań, konferencji i wykładów. Ulicami miasta przeszedł także Marsz dla Życia i Rodziny.  Tadeusz Olczyk był głównym pomysłodawcą i pierwszym organizatorem RDR, przewodniczącym komitetu organizacyjnego. Pracuje z pełnym zaangażowaniem do tej pory. Inicjatywa powstała dzięki jego zdolnościom organizatorskim, działaniom opartym na zasadach Katolickiej Nauki Społecznej i głębokiej wierze.

Ukoronowaniem Radomszczańskich Dni Rodziny była 9 czerwca procesja z relikwiami św. Jadwigi ulicami miasta. Bo św. Jadwiga Królowa, wzór sprawiedliwej władzy, krzewicielka oświaty i kultury; opiekunka cierpiących i ubogich to patronka Radomska. Po zakończeniu procesji radna Jadwiga Łysik odczytała uchwałę rady miejskiej o nadaniu Medalu Miasta Radomska przewodniczącemu Tadeuszowi Olczykowi.

Anna Staniaszek