Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Studium Katolickiej Nauki Społecznej

28.02.2018

Zapraszamy
osoby zainteresowane tematem

Katolickiej Nauki Społecznej
na pierwsze spotkanie
Studium Katolickiej Nauki Społecznej,
które odbędzie się

28 lutego 2018 r. w środę o godz. 18:00

w siedzibie Oddziału Okręgowego
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
w Łodzi przy ul. Narutowicza 54/8.

Temat spotkania: Katolicka Nauka Społeczna
- wykład wprowadzający.

Spotkanie poprowadzi: ks. prof. Stanisław Skobel