Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

SPOTKANIE OPŁATKOWE

13.01.2018 Łódź

"(...)Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie." (C.K. Norwid).

Trwając w czasie przeżywania Tajemnicy Bożego Narodzenia pragniemy spotkać się z Państwem, by w naszej wspólnocie podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia i doświadczyć radości spotkania./rc/