Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Bóg, Honor, Ojczyzna."Bóg. Honor. Ojczyzna. Kilka kwestii o patriotyzmie" był to cykl spotkań z pogranicza wiary i patriotyzmu, który prowadził O. Marcin Kowalewski CMF, znany i ceniony szczególnie wśród młodych ludzi, rekolekcjonista. Organizatorzy pragnęli, aby zarówno oni jak i inni, którym bliskie sercu są imponderabilia wiary i służby państwu, znaleźli odpowiedzi na nurtujące i trudne pytania dotyczące tych istotnych i splatających się ze sobą na wielu polach kwestii. Pragnieniem organizatorów było aby prelekcje stały się przyczynkiem do ciekawych dyskusji oraz bogatych wniosków, które, przyczynią się do sięgnięcia i być może odczytania na nowo naszej spuścizny, którą najlepiej chyba, choć niezwykle skrótowo, charakteryzuje hasło ojców: „Bóg. Honor. Ojczyzna!”.

Organizatorami cyklu byli Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej.


Zapowiedź