Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Studium BiblijneOd października 2011, w łódzkim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, odbywają się cykliczne wykłady dotyczące Pisma Świętego. Prowadzi je ks. dr Przemysław Szewczyk. Spotkania odbywają się co drugi czwartek, o godz.18:00, w siedzibie „Civitas Christiana” w Łodzi, ul. Narutowicza 54 lok. 8. Zdaniem organizatorów, Biblia jest konkretną propozycją, z którą chrześcijanie,posiadając ją od dwóch tysięcy lat, mogą śmiało i z powodzeniem, wychodzić także do dzisiejszego człowieka. 


Uczestnicząc w poszczególnych wykładach, słuchacze zostają przeprowadzeni przez najważniejsze zagadnienia z zakresu Starego i Nowego Testamentu. W programie Studium, przewidziano także prezentacje różnych form modlitwy z Pismem Świętym (lectio divina, skrutację, czy biblijne rozważania różańcowe). Z kolei, spotkania z ludźmi dla których Biblia jest rzeczywistą Księgą Życia, mogą być pomocne uczestnikom nie tylko w lepszym zrozumieniu Pisma Świętego, ale również w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie, jak treści ewangeliczne wcielać dziś we własną codzienność. 


Pomysł zorganizowania Studium Biblijnego w łódzkim oddziale „Civitas Christiana”, narodził się w związku ze słowami Ojca Świętego Benedykta XVI, który w adhortacji „O Słowie Bożym”, przypomniał, że „nie ma rzeczy ważniejszej od tego, by umożliwić na nowo dzisiejszemu człowiekowi dostęp do Boga, do Boga, który przemawia i przekazuje nam swoją miłość, abyśmy mieli życie w obfitości”. Jeszcze wcześniej Sobór Watykański II, zachęca do pogłębionej refleksji nad Słowem Bożym, zapraszając wiernych do codziennego czytania i rozważania treści Starego i Nowego Testamentu, aby poznawać i rozumieć coraz głębiej swoje powołanie oraz odkrywać nieskończoną mądrość i dobroć Boga. W konstytucji „Dei Verbum”, Ojcowie Soborowi przywołują między innymi, słowa wypowiedziane przez św. Hieronima, który stwierdził, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.


Wykłady są rejestrowane w formie audio i słuchacze w każdej chwili mogą do nich powracać.