Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Regionalny Konkurs Wiedzy Biblijnej

Regionalny Konkurs Wiedzy Biblijnej (RKWB) jest dziełem Katolickiego Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Organizatorzy pragnąc wejść w rzeczywistość młodzieży proponują konkurs, który nie tylko daje możliwość zdrowej rywalizacji, osiągania sukcesów i zdobywania nagród, lecz również kształtuje chrześcijańską postawę.

Pismo Święte daje chrześcijańskiemu światu kontakt z Bogiem i odpowiedź na ludzkie modlitwy. Znamy dzisiaj różne metody kontemplacji tekstów natchnionych. Ksiąg biblijnych słuchamy podczas każdej niedzielnej Mszy świętej. Czytając Pismo Święte poznajemy Historię Zbawienia i Tradycję, która dała korzenie chrześcijaństwu. Słowo Stwórcy nieustannie towarzyszy naszemu życiu. Zdając sobie sprawę z ogromnego znaczenia Pisma Święto chcemy zachęcić do, jak najczęstszej jego lektury młodych ludzi. Zatem, naszą propozycją jest Regionalny Konkurs Wiedzy Biblijnej. Zapraszamy do niego młodzież. Zgłębiajcie Słowo Boże i niech Ono kształtuje Wasze serca.

INFORMACJE TECHNICZNE

Regionalny Konkurs Wiedzy Biblijnej stał się rozgałęzieniem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, także organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Zaledwie po trzech latach trwania tego drugiego (od 1995 roku) zrodziła się inicjatywa RKWB. Obecnie do konkursu zgłasza się ok. 100 szkół, z których ok. 150 uczniów dostaje się do etapu finałowego. Do współzawodnictwa zapraszamy młodzież z podstawówek i gimnazjów. RKWB składa się z dwóch etapów – szkolnego i finałowego. Pierwszy ma miejsce w szkołach biorących udział w konkursie i koordynują go pracownik Stowarzyszenia wraz z katechetami. Z kolei drugi, gromadzi finalistów w Zduńskiej Woli. Finał składa się z etapu pisemnego i etapu ustnego, który ma miejsce przed specjalnie przygotowaną komisją. Najlepsi otrzymują nagrody. Jednak, w Regionalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej wygrywają wszyscy uczestnicy, bowiem największą nagrodą jest Słowo Boże trafiające do młodych osób.