Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Podziel się SłowemPodziel się Słowem - to akcja ewangelizacyjna będąca odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, by dzielić się Słowem Bożym z każdym napotkanym człowiekiem. Niestety także dziś zakup nowego egzemplarza Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, to wydatek kilkudziesięciu złotych, na który nie można pozwolić sobie w wielu polskich domach, w których często brakuje tej najważniejszej dla chrześcijan Księgi. Takie sygnały docierają do Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, które prawie od 20 lat organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Co roku bierze w nim udział 30 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Należy zrobić wszystko... 

Organizatorzy w ramach każdej edycji udostępniają uczestnikom bezpłatnie, dzięki uprzejmości wydawcy, treść Pisma Świętego stanowiącą zakres merytoryczny konkursu. Postawili sobie jednak pytanie, czy wobec wezwania papieża Franciszka, zrobili już rzeczywiście wszystko, by umożliwić młodym odkrycie Słowa Bożego? Obecnie obserwuje się wiele wydań Biblii, której egzemplarze rozpowszechniane są już nawet bezpłatnie przez różne ruchy quazi-chrześcijańskie. Dokonując werbunku, bazują one na naszej nieznajomości Pisma Świętego. Wiele osób przyjmuje i czyta takie wydania Biblii, nie mając świadomości różnic w jej przekładach; przemilczeń i niedopowiedzeń 
w treści. Naszą pierwszą chrześcijańską powinnością jest przekazywanie Słowa Bożego. Jego niezmienioną formę gwarantuje Kościół Rzymskokatolicki, który od wieków stoi na straży depozytu wiary.

 

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (por. Mt 10, 8)

Idealną formą byłoby wypracowanie w Kościele takiego mechanizmu, który pozwalałby na bezpłatne wydanie Pisma Świętego dla każdego, kto nie może pozwolić sobie na dokonanie zakupu w księgarni. Wiemy, że dziś nie jesteśmy w stanie tego uczynić, jednak nie możemy czekać na okazję, która być może nigdy nie nadejdzie. Dlatego już dziś zapraszamy do dzielenia się wolnymi egzemplarzami Pisma Świętego, które posiadamy w naszych domach. Ważne, aby zwrócić uwagę, czy posiadają one imprimatur, czyli potwierdzenie zgodności z nauką Kościoła Katolickiego. Egzemplarze można składać osobiście, w łódzkiej siedzibie stowarzyszenia przy ul. Narutowicza 54 lok. 8 lub drogą pocztową. Można również złożyć dobrowolną ofiarę pieniężną na zakup nowego egzemplarza Biblii dla osób potrzebujących, kierując wpłatę na konto organizacji.

 

Aby poczuć radość Ewangelii.

Dzięki wspólnej odpowiedzialności za przekazywanie Słowa Bożego, do łódzkiego „Civitas Christiana” będzie mógł zgłosić się każdy, kto nie posiada Pisma Świętego w domu i nie może pozwolić sobie na jego zakup w księgarni. Zgłaszający się po Biblię, nie muszą obawiać się krępujących pytań o ich dochody, ale w zamian za otrzymane Pismo Święte zostaną poproszeni o spełnienie prośby, jaką skierował papież Franciszek do wiernych, przekazując im bezpłatne wydanie Ewangelii na Placu Świętego Piotra w Rzymie: Umówmy się, że w zamian za ten dar, uczynicie akt miłosierdzia, gest bezinteresownej miłości, pomodlicie się za nieprzyjaciół, o pojednanie, czy w innej intencji – mówił Ojciec Święty.

 

Ludzie przyłączający się do akcji, mogą dołączyć również do powstającego profilu facebook.com/darmodostaliscie 
Organizatorzy mają nadzieję, że wkrótce stanie się on również miejscem wymiany myśli oraz źródłem informacji na temat wydarzeń realizowanych wokół formacji biblijnej.Dobrowolne ofiary pieniężne można kierować na ogólnopolski numer konta:

92 1240 5918 1111 0000 4909 0066 Bank Pekao S.A.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

ul. Nabielaka 16, 00-743 Warszawa

Tytułem: PODZIEL SIĘ SŁOWEM – MIASTO*


*Podanie nazwy miasta ułatwi nam przekierowanie środków z centrali do konkretnego oddziału,

który za zebrane środki zakupi nowe egzemplarze Pisma Świętego.