Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Etap diecezjalny XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

25.04.2019 Łódź

Pod honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Grzegorza Rysia
25 kwietnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbył się etap diecezjalny XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 49 uczestników ze Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu archidiecezji łódzkiej. Zakres tematyczny XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej obejmuje: Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć. Uczestnicy najpierw zmagali się z pytaniami w formie testu (etap pisemny). Następnie siedmioro z nich, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów zakwalifikowało się do etapu ustnego. Organizatorzy mocno podkreślają, że sam konkurs to nie jest typowa rywalizacja ale przede wszystkim spotkanie z Żywym Bogiem obecnym w Swoim Słowie.
Centralnym punktem programu było wspólna modlitwa w czasie
Nabożeństwie Słowa
któremu przewodniczył franciszkanin o. Hubert Burba. W słowie kierowanym do nas
o. Hubert nawiązując do uroczystej procesji wejścia na rozpoczęcie Nabożeństwa zaakcentował fakt, że Słowo Boże nieustannie przechodzi przez nasze życie, przez nas. Musimy zwalczyć wszelkie przeszkody nam Je zagłuszające, bo w TYM GŁOSIE jest błogosławieństwo Boga. Po Nabożeństwie wszyscy zgromadzili się w auli bpa Tymienieckiego by poznać nazwiska tych, którzy zakwalifikowali się do etapu ustnego.
Pracom komisji konkursowej przewodniczył ks. prof. Stanisław Skobel- moralista, asystent kościelny oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Łodzi. W pracach komisji uczestniczyli także ks. dr Sławomir Sosnowski – liturgista, wykładowca, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, Ojciec Wspólnoty Ognisko Miłości w Olszy a także ks. dr Przemysław Szewczyk- historyk Kościoła, patrolog, wykładowca i prezes Stowarzyszenia Dom Wschodni. Ksiądz Rektor w słowie kierowanym do uczestników konkursu wyraził swoją radość, że tak wiele młodych osób sięga po Pismo Święte. Podkreślił, że sam fakt udziału w konkursie jest już zwycięstwem. A najważniejsze konkurs jaki mamy do wygrania i co najważniejsze każdy z nas może go wygrać to nasze życie.

W etapie ustnym uczestnicy musieli wykazać się znajomością odpowiedzi na pytania o osobę, która napisała list do Rzymian, wymienić trzy główne miejsca wydarzeń przedstawionych w Księdze Wyjścia oraz opowiedzieć czym Chrystus doprowadził pogan  do wiary przez posługę św. Pawła? Po pierwszej turze udało wyłonić się zwycięzców etapu diecezjalnego.
I miejsce- Anita Łebedowska ( I Liceum Ogólnokształcące w Ozorkowie- katecheta- ks. Maciej
Gortyński)
II miejsce- Dawid Delebis (Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej)- katecheta ks. Mariusz Kuligowski)
III miejsce- Weronika Majewska ( Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Łodzi – katecheta- ks. Maciej Drewniak)
Wyróżnienia otrzymali:
Jan Marciniak ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi- katecheta – o. Amos Jarosław Smolarek)
Maciej Urbanik ( VI Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie- katecheta- ks. Adam Gontarz)
Wiktoria Ziąbka ( Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego – katecheta
ks. Sławomir Piotrowski)
Milena Cichecka ( VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi – katecheta – diakon Łukasz Biziewski).

7 laureatów zostało obdarowanych nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz pamiątkowymi dyplomami.  Osoby, które zajęły 1,2 i 3 miejsce dodatkowo otrzymały dla siebie i katechetów zaproszenia do udziału w XII Spotkaniu Młodych z Biblią, które odbędzie się w dn. 13-14.05 na Jasnej Górze.
Będą oni również reprezentować naszą archidiecezję na finale konkursu w Niepokalanowie w dniach 10-11 czerwca. Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom i katechetom za zaangażowanie w dzieło Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Koordynator diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej- Renata Czaja