Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Zapraszamy na styczniowe spotkanie formacyjne

24.01.2019 Łódź

Zapraszamy na comiesięczne spotkanie formacyjne
24 stycznia, o godz. 17.00
w lokalu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”  
w Łodzi, przy ul. Narutowicza 54/8


Część I. „Doskonałości Ducha Świętego”

Zagadnienie podejmie Renata Czaja, teolog, wicedyrektor Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Łodzi

Część II. „Istota apostolstwa świeckich”
Zagadnienie podejmie Marcin Kluczyński, socjolog, przewodniczący Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Łodzi