Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

To jest archiwalna strona Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" Regionu Łódzkiego

Zapraszamy na naszą nową witrynę: "Civitas Christiana" Region Warszawsko-Łódzki

Drogi odzyskania niepodległości - spotkanie w Złoczewie

06.11.2018 Złoczew

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości złoczewski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" zorganizował 6. XI. spotkanie z kustoszem historii Urszulą Łukomską. Prelegentka podjęła temat „Drogi odzyskania niepodległości”.


Urszula Łukomska rozpoczęła swoją prelekcję od genezy utraty ziem polskich, począwszy od czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, rozbiorów Polski, poprzez panowanie Napoleona w Europie, aż po I wojnę światową. Omówiła zasługi wybitnych Polaków, polityków i żołnierzy powstań śląskich. W drodze powrotu Polski na mapę Europy wsławili się: Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski i Jędrzej Moraczewski. W okresie międzywojennym wyrażano ogromny szacunek dla Polski. Byli wojskowi od 1918 r. organizowali m.in. Ochotnicze Straże Pożarne czy szkoły powszechne.

Głos zabrały również członkinie złoczewskiego "Civitas Christiana". O kwestiach podtrzymywania ducha narodowego Polonii u zachodnich sąsiadów i zasługach Polaków w Niemczech mówiła Alina Mańka.

Dodatkowo Aleksandra Karbowska zaprezentowała wiadomości hagiograficzne o bł. Karolu I Hasburgu, cesarzu Austrii i królu Węgier w latach 1916-1918.

Spotkanie zakończono wspólnym zaśpiewaniem pieśni patriotycznych.


Aleksandra Karbowska

mk