Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Łódź: Dar i zmaganie - muzyczna opowieść o polskich drogach do wolności

18.11.2018 Łódź

Koncertem patriotycznym pt. "Dar i zmaganie" w wykonaniu Barbary Rogali i Kwartetu Smyczkowego BEFANE uczciły 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości łódzki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" wraz z parafią pw. NMP Królowej Pokoju w Łodzi.


W niedzielny wieczór 18 listopada br. w murach Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Łodzi wybrzmiały pieśni i utwory literackie nawiązujące treściami do czasów zmagań o narodową wolność Polaków. Muzykę do większości utworów skomponował i w całości zaaranżował Grzegorz Rogala. Artystyczna opowieść koncentrowała się wokół dwóch rocznic: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 155-lecia wybuchu Powstania Styczniowego. - Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak przegrane powstanie mogło wpłynąć na odzyskanie niepodległości. Iskra, która choć ugaszona na polu bitewnym, zapaliła ogień, który tlił się dalej sercach Polaków - tłumaczą twórcy. 

Tytuł koncertu może przypominać o czasach, kiedy naród polski „pokutował” po stracie ojczyzny, zmagając się jednocześnie o jej odzyskanie, jak i z własnymi wadami, które wcześniej doprowadziły do owej straty. Słowa: „Dar i Zmaganie” zostały bezpośrednio zaczerpnięte z poematu Karola Wojtyły pt. Myśląc Ojczyzna. Obejmują bieg dziejów Polski, włączając go do szerszego nurtu, jakim jest odpowiedzialność każdego człowieka za to, co otrzymał od poprzednich pokoleń, aby także przekazać potomnym.  

Na koncert złożyły się utwory poprzedzające Powstanie Styczniowe – DO*[Norwida], samo Powstanie – Marsz Żuawów, okres popowstańczy i gorący czas przed wybuchem niosącej Polsce niepodległość I Wojny Światowej - Rota. Okres międzywojenny – Dwie Ojczyzny, czasy powojenne zapowiadające zmiany prowadzące Polskę i Polaków do kolejnej odsłony wywalczonej przez Solidarność wolności, która została nam – współczesnym – dana.

Barbara Rogala jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w klasie śpiewu prof. Urszuli Kryger. Współ­pracowała z takimi zespołami jak: Londyński Gabrieli Consort Choir, Chór Fil­harmonii Łódzkiej, Zespół Wokalny Vivid Singers, Chór i Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej. Koncertowała w Niemczech, Belgii, Francji, Irlandii, Ukrainie, Włoszech i Polsce. W 2018 r. ukazała się debiutancka płyta zespołu Kapela Polonica - Kantaty Sakralne Georga Philippa Telemanna. Ponadto wraz z pianistką Dobrochną Jachowicz–Zakrzewską współtworzy Rogala&Jachowicz Duo, z którym wykonuje program oparty na polskiej liryce wokalnej. Współpracuje i nagrywa z polsko­-izraelskim projektem PGR & Zilberman.


Marcin Kluczyński