Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

To jest archiwalna strona Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" Regionu Łódzkiego

Zapraszamy na naszą nową witrynę: "Civitas Christiana" Region Warszawsko-Łódzki

XVI DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W ZŁOCZEWIE- RELACJA

19.10.2018 Złoczew

W dniach 26-30 września 2018r. w Złoczewie odbyły się XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa.

W środę w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Złoczewie uczniowie klasy zawodowej uczestniczyli w spotkaniu z p. Tadeuszem Olczykiem przewodniczącym Zarządu Okręgowego KSCC w Radomsku. Nasz gość opowiedział o pielgrzymce rodzinnej do Lourdes z okazji 160 rocznicy objawień Matki Bożej. Uczestnicy obejrzeli wystawę zdjęć autora z tejże pielgrzymki.

W czwartek w Sali MOK-u oglądaliśmy wraz z uczniami szkoły podstawowej i średniej, księdzem wikariuszem, nauczycielami, opiekunem i członkami – gośćmi KSCC spektakl pt.: „Opowieść o Jonaszu” w wykonaniu aktorów z Teatru 100dB (p. Mariusza Kozubka z Katowic i p. Marcina Woysowskiego z Lublina.

         W piątek, 28 września, p. Urszula Łukomska, kustosz historii, wygłosiła prelekcję, przybliżając osobę Zofii Kossak-Szczuckiej – pisarki i patriotki- w związku z 50-tą rocznicą śmierci autorki „Pożogi”. Wcześniej złożono w bibliotece po 1 egz. dzieł, które wraz z innymi książkami autorki, tworzyły kącik – wystawkę przygotowaną przez panie bibliotekarki. Na spotkanie przybyli uczniowie kl. IV technikum z księdzem wikariuszem. Prowadząca lekcję patriotyzmu otrzymała 2 pozycje książkowe w podziękowaniu od członków „Civitas Christiana”. Uczestnicy zostali poinformowani, iż dn. 16.11.2018r., o godz. 12.00 w Łodzi, Al. Politechniki planowana jest konferencja z udziałem wnuczki Zofii Kosaak - Szczuckej ze stoiskiem książek autorki.

W sobotę pielgrzymowaliśmy autokarem do Kalisza w ramach zjazdu członków Stowarzyszenia. W Sanktuarium św. Józefa Bazylika Mniejsza wysłuchaliśmy konferencji tematycznej, modlitwy przed obrazem Świętej Rodziny. Uczestniczyliśmy we Mszy Św., której przewodniczył ks. bp Łukasz Buzun. Tomasz Nakielski, przewodniczący KSCC wygłosił przemówienie-podziękowanie. Następnie z przewodnikiem p. Małgorzatą Walczak zwiedziliśmy Kalisz. Pod urokiem starego grodu nad Prosną wróciliśmy do domów. W nieszporach uczestniczyliśmy we Mszy św. imieninowej ks. Michała , wikariusza parafii złoczewskiej, który towarzyszył nam przez 5 dni obchodów dni kultury.

W niedzielę zakończyliśmy obchody XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej Mszą św. – modlitwą za członków „Civitas Christiana”, dziękując Bogu za wspólne dzieło duchowe.

Dziękujemy za współpracę: zainteresowanym i zaproszonym gościom z a przybycie, sponsorom za wkład finansowy, współorganizatorom za pomoc i udostępnienie lokum do realizacji spotkań, ks. Proboszczowi za pamięć modlitewną, ks. Wikariuszowi za udział, Mniszkom Kamedułkom za smaczny obiad.

Organizatorzy:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Złoczewie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie, Miejski Dom Kultury w Złoczewie, Parafia św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie.