Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Studium Katolickiej Nauki Społecznej- I wykład

01.03.2018

28 lutego w Oddziale Okręgowym Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Łodzi odbył się pierwszy wykład w ramach Studium Katolickiej Nauki Społecznej. W temat nauczania społecznego Kościoła wprowadził uczestników ks. prof. Stanisław Skobel. Uczestnicy mogli nie tylko dowiedzieć się czym jest Katolicka Nauka Społeczna, skąd wzięła swój początek i jaki jest jej cel, ale także o jej wymiarze praktycznym. Ks. prof. Stanisław Skobel podzielił się doświadczeniem Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej organizowanym od wielu lat we Włoszech, a od ubiegłego roku przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Polsce. Zachęcił także uczestników do lektury kwartalnika "Społeczeństwo".