Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

To jest archiwalna strona Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" Regionu Łódzkiego

Zapraszamy na naszą nową witrynę: "Civitas Christiana" Region Warszawsko-Łódzki

Prymas Tysiąclecia inspiruje młodych poetów

15.06.2015 Łowicz

Soli Deo – zawołanie Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego było mottem przewodnim konkursu poetyckiego organizowanego w Łowiczu przez tamtejszy Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Uroczyste wręczenie nagród z prezentacją najlepszych wierszy nastąpiło 12 czerwca br. 

Podsumowanie konkursu odbyło się w par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu. Poprzedziło je krótkie nabożeństwo z litanią ku czci Najświętszego Serca Jezusowego pod przewodnictwem proboszcza ks. dr. Adama Domańskiego.

Uroczystość wręczenia nagród poprowadził Marek Napieraj z oddziału łowickiego „Civitas Christiana”.  Wzięły w niej udział przedstawicielki władz Stowarzyszenia – Maria Porczyk z Rady Głównej i Jolanta Burian, przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej. Młodzieży nagrodzonej i wyróżnionej w konkursie towarzyszyli ich nauczyciele i rodzicie.

Do komisji konkursowej wpłynęło w sumie 27 wierszy inspirowanych postacią i nauczaniem Kard. Stefana Wyszyńskiego. Spośród nich wyłoniono po trzy w dwóch kategoriach – szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Prowadzący wyraził zadowolenie z ilości i poziomu prac zgłoszonych do realizowanego po raz pierwszy w Łowiczu Konkursu Poetyckiego „Soli Deo” – Młody człowiek, atakowany w obecnej rzeczywistości frazesami, potrzebuje inspiracji, które przygotują go do życia w Bożej prawdzie, do życia dorosłego, odpowiedzialnego. Tylko wtedy będzie mu dane odkryć sens codziennej walki o ochronę życia i godności człowieka, rodziny i narodu oraz troski o duchowe, moralne i materialne środowisko życia i rozwoju – powiedział Marek Napieraj.


Zwycięzcy w kategorii szkół gimnazjalnych:


I Miejsce
– Marta Dałek z Gimnazjum Publicznego w Nowych Zdunach
II Miejsce
– Iga Styczyńska z Zespołu Szkół im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach
III Miejsce
– Anna Kieszkowska z Gimnazjum im. gen. Wł. Andersa w Ostrowach
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
– Katarzyna Wójtowicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej
– Agnieszka Krawczyk z Gimnazjum im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie


Zwycięzcy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:


Miejsce I
– Mariusz Nagórka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach
Miejsce II
– Karol Jaworski z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
Miejsce III
– Paulina Guzek z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
– Marta Dziedziela z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łowiczu
– Sylwia Wysocka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Grabskiego w Łowiczu


Laureaci zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami książkowymi ufundowanymi przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Honorowy patronat nad konkursem objął bp Andrzej Franciszek Dziuba, ordynariusz łowicki. Organizatorzy zapowiedzieli już kolejną edycję konkursu w przyszłym roku szkolnym. – Wierzymy, że zaangażowanie młodzieży w tego rodzaju inicjatywę, to głębsze przeżywanie bliskości Boga. Poezja, a w szczególności chrześcijańska, budzi zapisane w sercach, od czasów stworzenia, wartości dobra. – tłumaczy Magdalena Szwarocka z łowickiego „Civitas Christiana”.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w dniu 25 maja 2013 roku na Jasnej Górze, uroczyście przyjęło Stefana Kardynała Wyszyńskiego za swojego patrona. Niegasnąca aktualność jego nauczania stanowi impuls dla całego Stowarzyszenia do propagowania, praktykowania oraz pogłębiania myśli i nauczania Prymasa Tysiąclecia. Temu również miał służyć konkurs poetycki związany z jego postacią.


Tekst: Marcin Kluczyński
Foto: Jakub Florian Węgrzynowski
/mj/