Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Studium Biblijne

13.02.2018 Łódź

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach Studium Biblijnego wszystkich pragnących zgłębiać Słowo Boże.