Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

LUTY 2018-PROGRAM WYDARZEŃ W ODDZIALE KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA "CIVITAS CHRISTIANA" W ŁODZI

01.02.2018 Łódź

Serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanych wydarzeniach.