Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej- zgłoszenia

28.02.2018 Łódź

Zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zakres merytoryczny tegorocznej edycji obejmuje Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian. Na laureatów czekają wspaniałe nagrody, wśród nich indeksy na różne kierunki uczelni wyższych, zagraniczne pielgrzymi oraz cenne upominki rzeczowe. Rejestracji uczestników dokonują katecheci do dnia 28 lutego 2018 r. Szczegóły dotyczące konkursu oraz panel zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.okwb.pl


/rc/