Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Studium Biblijne

14.11.2017 Łódź

Informujemy, że został zmieniony termin kolejnego spotkania Studium Biblijnego. Odbędzie się ono we wtorek 14 listopada o godz. 19:00 ( nie odbędzie się spotkanie 21 listopada).


/rc/