Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Studium Biblijne

24.10.2017 Łódź

Serdecznie zapraszamy 24 października o godz. 18:45 na spotkanie STUDIUM BIBLIJNEGO, które prowadzi ks. dr Przemysław Szewczyk.