Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Dzień Skupienia Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"- Oddział Okręgowy w Łodzi

07.10.2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w Okręgowym Dniu Skupienia. Zapisy do 15 września, koszt uczestnictwa 30 zł.

DZIEŃ SKUPIENIA KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA
„CIVITAS CHRISTIANA”

ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI

7 października 2017 r.

Miejsce: Instytut Prymasa Wyszyńskiego
ul.
Świerkowa 4, 03-054 Warszawa

ChoszczówkaPROGRAM

08:00- wyjazd z Łodzi

10:30- Msza Święta w intencji Stowarzyszenia

11:30- prelekcja na temat życia Prymasa Stefana Wyszyńskiego
( p. Iwona- członek Instytutu Prymasa Wyszyńskiego)

12:15- zwiedzanie pokoju, w którym mieszkał Prymas Wyszyński przebywając
w Choszczówce

13:00- obiad

13:45- czas wolny ( indywidualna modlitwa, spacer, możliwość nabycia książek)

15:00- wspólna modlitwa różańcowa i krótkie czuwanie oparte o teksty Prymasa Wyszyńskiego

16:00- zakończenie Dnia Skupienia


/rc/