Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Spotkanie wielkanocne

19.04.2017 Łódź
Trwając w radości Zmartwychwstania Pańskiego członkowie i sympatycy łódzkiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" przeżywali 19 kwietnia spotkanie wielkanocne. Była to okazja do wspólnej modlitwy, złożenia sobie wzajemnie życzeń, a także do sympatycznych rozmów przy świątecznie zastawionym stole.