Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

W zgodzie z naturą przecież to (EKO)logiczne

18.05.2017 Łódź

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Centrum Służby Rodzinie oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” serdecznie zapraszają na konferencję poświęconą problematyce płodności zatytułowaną „W zgodzie z naturą przecież to (EKO)logiczne”.


Poruszane tematy dotyczyć będą osoby prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, metod rozpoznawania płodności, antykoncepcji oraz naprotechnologii. Pomiędzy wykładami przewidziana jest przerwa kawowa.


20 maja, godzina 10:00
Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a

WSTĘP WOLNY


Panel pierwszy poświęcony wspomnieniu prof. Fijałkowskiego

I Ekologiczny program prokreacji wg prof. Włodzimierza Fijałkowskiego


10.00 - 10.15 – powitanie

10.00 - 11.30 – profesora Włodzimierza Fijałkowskiego wspominają w rozmowie: prof. Dorota Kornas – Biela, dr Maria Welenty - Tyszko, senator Antoni Szymański, Paweł Fijałkowski

11.30 - 12.15 Przerwa kawowa


Panel drugi

II Chcemy być rodzicami


12.15 - 12.45 - Chcemy być rodzicami - Przygotowanie prekoncepcyjne – lek. Violetta Bednarek

12.45 - 13.15 - Wyznaczanie okna płodności (fertile window) według metod rozpoznawania płodności – mgr Mirosława Szymaniak

13.15 - 13.45 - Postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w endokrynologicznych zaburzeniach płodności – dr Joanna Smyczyńska

13.45 - 14.30 - Debata

14.30 -15.30 Obiad


Panel trzeci

III Chcemy być zdrowi i płodni


15.30 - 16.00 - Wartość diagnostyczna karty cyklu miesiączkowego - zlecanie badań w oparciu o indywidualny profil zdrowia kobiety – dr Ewa Ślizień - Kuczapska

16.00 - 16.30 - Wpływ antykoncepcji hormonalnej na płodność – dr Monika Małecka-Holerek

16.30 - 17.00 - Rozpoznawanie płodności po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej – mgr Magdalena Ogrodowczyk


Debata do 17.30 


Zakończenie


/mj/