Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Etap diecezjalny - OKWB 2017

27.04.2017 Łódź

We wtorek 25 kwietnia odbył się w Łodzi etap diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Już po raz 21 Stowarzyszenie organizuje konkurs poświęcony Księgom Pisma Świętego. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, wraz ze swoimi katechetami, spotkała się w Salezjańskim Liceum i Gimnazjum im. Księdza Bosko w Łodzi. Wszystkich uczniów przybyłych tego dnia na etap diecezjalny było 108.

Po rejestracji uczestnicy Konkursu przystąpili do części pisemnej. O godzinie 11:30 została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem ks. dra Łukasz Burcharda, który przybył na konkurs w charakterze delegata Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Marka Marczaka. Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej odczytał list Księdza Biskupa, który skierowany był do uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. 
Po Mszy Świętej wszyscy zgromadzili się w Auli i zostały ogłoszone wyniki etapu pisemnego. Do części ustnej mogło zakwalifikować się, spośród wszystkich uczestników, tylko siedem osób.
Należeli do nich: Agata Brdoń (ZSP Nr 15 w Łodzi), która zdobyła najwyższą ilością punktów w części pisemnej, Patryk Grancow (Salezjańskie Liceum im. Księdza Bosko w Łodzi), Olga Krawczyk (II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach), Paulina Kaźmierczak (I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego), Gabriel Gawron (II Liceum Ogólnokształcąca im. Marii Skłodowskiej – Curie), Adam Kubicki (Zespół Szkół nr 1 im J. S. Cezaka), oraz Maciej Wiśniewski (Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi).

Część ustna miała za zadanie wyłonić troje laureatów, którzy wezmą udział w finale XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Już po pierwszej turze pytań została wyłoniona najlepsza trójka, gdzie troje uczestników uzyskało maksymalną liczbę punktów. Druga tura pytań wyłoniła zwycięzcę – pierwsze miejsce zajęła Agata Brdoń. 
Na podium stanęli: Agata Brdoń (I miejsce), Paulina Kaźmierczak (II miejsce), Olga Krawczyk (III miejsce).

Nad poprawnością odpowiedzi ustnych czuwała komisja konkursowa w składzie: ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel jako przewodniczący komisji, ks. dr Łukasz Burchard oraz ks. dr Przemysław Szewczyk jako członkowie komisji.


/mj/