Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi